MMI MiljöMätinstrument AB
StartKontaktArtiklarOm oss

Pellets kan vara dödligt farliga

Publicerad på di.se 11 oktober 2011

Foto från di.se/Scanpix

Fler än hundratusen hushåll värmer sina hem med miljövänliga pellets. Men vad få vet är att om pellets förvaras fel kan ett enda andetag i förrådet leda till döden.

"Beroende på halten kan det gå blixtsnabbt", säger Urban Svedberg, yrkeshygieniker som har skrivit en rapport om faran med felaktigt förvarade pellets.

Problemet är den giftiga gasen kolmonoxid som pellets avger. Om bränslet förvaras i ett oventilerat förråd kan den som andas in gasen drabbas av inre kvävning.

Det är de som får hem pellets i bulk, det vill säga levererade med lastbil och där de sprutas in i förrådet, som löper risk att drabbas, inte den som köper pellets i säck.

I Sverige har det såvitt Urban Svedberg känner till inte inträffat någon dödsolycka än, däremot utomlands.

Nu önskar han att branschen tar situationen på större allvar så att allmänheten i stort och villaägare i synnerhet blir medvetna om riskerna.

"Till exempel skulle de kunna upplysa om farorna och se till att det finns bra riktlinjer för hur ett pelletsförråd ska se ut", säger han.

Enligt Urban Svedberg ska ett säkert pelletsförråd vara väl ventilerat, byggt tätt mot bostaden och ingångsluckan ska vara låst och reglad så att barn inte kan ta sig in.


Läs mer om vår kolmonoxidmätare Pocket CO 300