MMI MiljöMätinstrument AB
StartKontaktArtiklarOm oss

Radonmålet gick upp i rök – farliga nivåer i många kommuner

Publicerad på Hem&Hyra 15 april 2020

Återgiven här i sammandrag.

Grafik från Hem & Hyra i samarbete med SVT

Grafik från Hem & Hyra i samarbete med SVT.

Från och med i år skulle inget flerfamiljshus i Sverige ha för höga radonhalter. Så blev det inte. Majoriteten av de särskilt utsatta kommunerna har problem med markradon i stora delar av beståndet – andra har inga mätresultat alls. Det visar Hem & Hyras och SVT:s gemensamma granskning.

Radon är en osynlig, luktfri och giftig gas som finns naturligt i mark och vatten. Varje år beräknas den försåtliga gasen bidra till ungefär 500 fall av lungcancer – och särskilt stor risk att utveckla allvarliga komplikationer löper människor som röker.

Redan vid millennieskiftet satte riksdagen som mål att alla svenska bostäder skulle ha radonvärden under 200 becquerel per kubikmeter till år 2020. Tio år senare sänktes förhoppningarna. Målet blev att i alla fall samtliga flerfamiljshus i landet skulle klara sig under gränsen år 2020.

För två år sedan sänktes ribban ytterligare, i och med att en ny strålskyddslag infördes. Sedan dess gäller i stället att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 becquerel per kubikmeter.

En unik granskning som Hem & Hyra utfört i samarbete med SVT Nyheter avslöjar att även detta nya målsnöre är långt borta. Enligt Sveriges största mätinstitut Radonova mäts i snitt 30 000 lägenheter varje år – och var tionde visar fortfarande för höga halter av radon.

Fortsätt läsa artikeln i sin helhet på Hem & Hyra.


MMI AB: Säkra hälsan med våra prisvärda radonmätare.