MMI MiljöMätinstrument AB
StartKontaktArtiklarOm oss

Sju till sjukhus efter gasläcka på pizzeria

Kolmonoxid är en mycket farlig och potentiellt dödlig gas, vilket går att sluta sig till i följande artikel om en händelse i Helsingborg publicerad av svt.se den 1 november 2015.

I sammandrag kan man läsa, att sju personer fick föras till sjukhus, två av dem medvetslösa, och att räddningstjänsten kunde mäta upp förhöjda halter av kolmonoxid i luften på pizzerian.

Två av de drabbade var medlemmar av ambulanspersonalen.

Provtagningar bekräftade att samtliga drabbats av kolmonoxidförgiftning.

Denna gång slutade olyckan relativt väl även för de som drabbats värst, och alla kunde skrivas ut inom några dagar.

Kolmonoxid kan släppas ut av en mängd olika typer av källor. I detta fall misstänkte man att källan till utsläppet är en kylanläggning i husets källare, men det ledde till att samtliga fastigheter i fyrvåningshuset evakuerades.


MMI AB: Man kan förhindra att drabbas av kolmonoxidförgiftning, och RÄDDA LIV med en kolmonoxidmätare med akustiskt alarm:

Läs mer om kolmonoxid i vår faktasammanställning.