MMI MiljöMätinstrument AB
StartKontaktArtiklarOm oss

Radonmätare Ramon 2.2 beskrivning

Radonmätare Ramon 2.2

Tillbaka

Många vanliga elektroniska radonmätare kräver anpassad PC-mjukvara och skickliga operatörer. Radonmätaren Ramon 2.2, däremot, är särskilt designad för husägare, som nu själva kan utföra radonmätningar och få ett pålitligt resultat.

Med Ramon 2.2 är det lätt att kontrollera resultatet av radonsaneringsåtgärder. Eftersom radonnivån kan variera avsevärt under året, är det säkraste skyddet att ha en permanent övervakning.

Handhavande

Radonmätningen påbörjas så snart instrumentet ansluts till elnätet. Först efter 48 timmar kan ett tillförlitligt resultat presenteras. Resultatet uppdateras därefter varje timme, och man kan välja mellan ett långtids- eller korttidsresultat.

  • Korttidsresultatet visar radonkoncentrationens medelvärde över de senaste sju dagarna, vilket är användbart för att kontrollera effekterna av radonsaneringsåtgärder.
  • Långtidsresultatet visar radonkoncentrationens medelvärde över hela mätperioden sedan instrumentets minne rensades. Detta värde motsvarar radonkoncentrationen som man skulle vara utsatt för om man ständigt befann sig i mätarens närhet.

Ramon 2.2 kännetecknas av användarvänlighet och endast en knapp behövs för att hantera alla instrumentets funktioner.

Mätmetod

Radon diffunderar in till en detektorkammare och dess koncentration avgörs genom att mäta sönderfallet av alfa-partiklar från de kortlivade radondöttrarna, vilka fäster på en halvledarsensor via ett elektriskt fält.

Radonmätaren Ramon 2.2 är CE-märkt och uppfyller kraven från tillämpliga nationella och europeiska direktiv (72/73/EWG och 89/336/EWG).

Tillbaka